Sürdürülebilirlik politikamız, temiz bir dünyada yaşayabilmek ve gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir hayat bırakmak, doğal ve kültürel mirasa sahip çıkmak için, tüm bağlı ortaklık ve iştiraklerimizde ekolojik sisteme saygı duymayı amaçlar. Bu kapsamda, Şirketimiz sürdürülebilirlik faaliyetlerini çevre, sosyal ve kurumsal yönetim temelinde ele alıp, bu alandaki faaliyetlerini her geçen gün güncellemektedir. İş faaliyetlerimizden kaynaklanan çevresel etkileri yönetmeyi, azaltmayı ve çevresel performansımızı sürekli olarak iyileştirmeyi taahhüt ediyoruz. İklim değişikliği üzerindeki etkilerimizi en aza indirmek için, sera gazı emisyonlarımızı azaltmayı hedefliyor, operasyonlarımızın her aşamasında enerji kullanımını azaltan ve enerji verimliliğini artıran çalışmalar yapıyoruz. Tüm operasyonlarımızda su ve doğal kaynakların kullanımını azaltmayı ve mümkün olan en verimli şekilde kullanmayı amaçlıyoruz. Faaliyetlerimiz neticesinde ortaya çıkan atıkları kaynağında azaltma, tekrar değerlendirme, geri dönüştürme amaçlı çalışmalar yapıyor; mevzuat tarafından öngörülen şekilde bertaraf ediyoruz. İş stratejimiz çerçevesinde elektrikli otomotiv ve yenilenebilir enerji sektörlerinin gelişim gösterebilmesi için bu alanlara yatırım yapıyoruz. Bu doğrultuda, sürdürülebilirlik çalışmalarımızı sistematik bir yaklaşımla yürütmek gerekli strateji, politika, hedef ve eylem planlarını oluşturarak kurumsal yapılanmamız içine entegre etmek amacıyla sürdürülebilirlik politikamızın varlığı ile güç buluyoruz.